Home » Katteri

10037982-brittisk-kortharskatt

Ett katteri är en anläggning där man uppföder katter. Att föda upp katter är en tidskrävande och kostsam verksamhet som kan ge fantastiskt mycket glädje. Innan man beslutar sig för att starta ett katteri bör man fundera på om man verkligen har den tid och engagemang som krävs. Man måste dessutom räkna med att inte kunna tjäna stora pengar på uppfödningen.

Man bör alltid sträva efter att vid avel förbättra kattens ras. Därför är det viktigt att undersöka om avelsdjuren har några defekter. Till exempel färgfel, skelögdhet eller navelbråck. Man bör dessutom teckna avelsförsäkringar som skydd mot komplikationer vid dräktighet och förlossning.

Katter som används i uppfödning och avel måste id-märkas. När en kull kattungar ska registreras måste man dessutom skaffa ett medlemskap hos en kattklubb, som SVERAK eller Independent. Ägarna till avelsdjuren bör alltid ha ett skrivet parningskontrakt. Detta för att förhindra konflikter vid betalning och om sjukdomar eller skador uppstår.

Innan kattungar levereras måste de veterinärbesiktigas och vaccineras. En seriös uppfödare ska alltid se till att ungarna kommer till ett bra hem där de trivs. Ibland levereras ungarna personligen av uppfödaren för att han eller hon ska kunna säkerställa att djuret hamnar på ett bra ställe.

Det är aldrig tillåtet att separera ungarna från mamman innan de är tolv veckor gamla. De får dessutom inte lämna uppfödaren innan dess. När man föder upp katter är man enligt lag alltid ansvarig för dolda fel under tre års tid. Om medfödda, dolda fel skulle dyka upp i kullen finns det en risk för att man som uppfödare får stora oväntade kostnader.

Arkiv

Kategorier