Home » Katt » Anvisningar för kattägare

Katten är en väldigt intelligent och självständig varelse, trots det kräver den vård och omsorg. Här följer några av de regler som gäller för kattägaren.

Djuret ska ges näringsrikt och välbalanserat foder varje dag. Matas flera katter vid samma tillfälle får de inte störa varandras matro. Inomhuskatter ska alltid ha fri tillgång till vatten. Katter som vistas utomhus ska kunna dricka åtminstone två gånger om dagen.

Man måste alltid skapa en trivsam miljö för djuret där det har möjlighet att aktivera sig. Det måste ha egen liggplats, gömställen och något att klösa på. Det är aldrig tillåtet att binda en katt, däremot får man ha den kopplad om man går ut med den.

Balkonger som sitter högre än fem meter över marken måste utrustas med nät eller liknande om katten har möjlighet att själv vistas på den. Har man katterna i ett mindre utrymme måste detta anpasses efter hur många djur man har. Utrymmena måste ha fönster för att dagsljus ska kunna släppas in. Håller man flera innekatter i samma utrymmen ska det alltid finnas minst en kattlåda till två djur.

Katter som hålls i rastgårdar måste alltid ha ett inomhusutrymme som ger skydd mot väder. Rastgårdar och andra utrymmen som djuren befinner sig i måste vara minst sex kvadratmeter stora och åtminstone 1,9 meter höga. Varje katt ska ha minst två kvadratmeter.

Det är aldrig tillåtet att förvara en katt i bur, bortsett från vid transport samt i tävlings- och utställningssammanhang. Buren får inte vara mindre än 0,35 meter hög, 0,5 meter lång och 0,3 meter bred.

Arkiv

Kategorier